جلسه مهندس ایمانلو رییس هیئت مدیره و مدیرعامل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و مهندس خانی معاون ایشان با دکترمصطفوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

جلسه مهندس ایمانلو رییس هیئت مدیره و مدیرعامل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و مهندس خانی معاون ایشان با دکترمصطفوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدبد سهند برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛ ✅ تامین آب افق جمعیتی طرح [...]