تقدیر و تشکر هیئت امنای مجتمع فجر فاز ۴ از دکتر مصطفوی

تقدیر و تشکر هیئت امنای مجتمع فجر فاز ۴ از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر حل مشکلات مجتمع و ساکنین