بازدید دکتر مصطفوی از روند اجرایی آماده سازی محله ۵ ( گلشهر ) و محله ۶ فاز ۴

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی آماده سازی محله ۵ ( گلشهر ) و محله ۶ فاز ۴ ✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره و مهندس [...]