بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های اقدام ملی مسکن فازهای چهار و سه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن و دیگر همکاران از پروژه های اقدام ملی مسکن فازهای چهار و سه و بازدید از بیمارستان در دست احداث شهر سهند و بررسی روند کار پروژه ها. https://aparat.com/v/cIRJZ [...]