انجام عملیات خاکی و زیرسازی محله سه فاز چهار

انجام عملیات خاکی و زیرسازی محله سه فاز چهار روبروی مجتمع ستایش جهت اجرای پیاده رو سازی و راحتی عبور و مرور شهروندان فهیم شهر جدید سهند در سال جهاد پیاده رو سازی توسط شرکت عمران شهر جدید سهند در حال اجرا و تکمیل می باشد و شایان ذکر است هدف این جهاد تمام [...]