طرح اقدام ملی مسکن

خانهبرچست: طرح اقدام ملی مسکن

نشست هفتگی همکاران واحدهای طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر با دکتر مصطفوی

نشست هفتگی همکاران واحدهای طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و گزارش کار هفتگی به مدیرعامل نشست هفتگی همکاران واحدهای طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و گزارش کار هفتگی به مدیرعامل [...]

​​​​​​​جلسه ای در خصوص برنامه ریزی به منظور تدوین اهداف و برنامه های طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شهر جدید سهند برگزار گردید.

جلسه ای با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی معاونت معاونت مسکن و شهرسازی و همکاران واحد طرح اقدام ملی مسکن و واحد مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص برنامه ریزی به منظور تدوین اهداف و برنامه های طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شهر جدید سهند و تسریع در [...]

جلسه مدیرعامل تعاونی مسکن بنیاد ارتش با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه مدیرعامل تعاونی مسکن بنیاد ارتش با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص احداث 605 واحد مسکن برای اعضای تعاونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن جلسه مدیرعامل تعاونی مسکن بنیاد ارتش با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص احداث 605 واحد مسکن برای [...]

دکتر محرابیان مدیرعامل و سرپرست هیئت مدیره ، مهندس طالبی معاونت اجرایی شرکت توسعه گران عمران ستاد اجرایی حضرت فرمان (ره) در خصوص احداث 2000 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل تشکیل جلسه دادند.

دکتر محرابیان مدیرعامل و سرپرست هیئت مدیره ، مهندس طالبی معاونت اجرایی شرکت توسعه گران عمران ستاد اجرایی حضرت فرمان (ره) ، مهندس احمدزاده مدیرعامل ، مهندس فاضلی معاونت فنی آرمان نصر آذربایجان ، مهندس روستا معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص احداث 2000 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید [...]

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس داوران مدیرعامل شرکت آرش آرمه

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس داوران مدیرعامل شرکت آرش آرمه پیمانکار طرح اقدام ملی مسکن در خصوص احداث تعداد 500 واحد طرح اقدام ملی مسکن. جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر [...]

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص هماهنگی آیین کلنگ زنی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص هماهنگی آیین کلنگ زنی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن با حضور دکتر رحمانی ، مهندس توکلی اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن و همکاران مربوطه شرکت عمران شهر جدید سهند [...]

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از نحوه خدمات دهی به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از نحوه خدمات دهی به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن توسط همکاران واحد مربوطه . بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از نحوه خدمات دهی به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن توسط همکاران واحد مربوطه. [...]

بازدید مهندس محرابیان و سایر مسئولین استانی از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن مربوط به تعاونی مسکن فرهنگیان استان آذربایجان شرقی جهت احداث ۲۰۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن

بازدید مهندس محرابیان رئیس هیئت مدیره مرکز عمران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)کشور ، مهندس طالبی معاونت فنی، مهندس ربانی مدیر کل و مهندس خباره مدیر پروژه های عمرانی ستاد اجرایی فرمان حضرت   امام( ره )،مهندس سلطانی مدیر کل راه و شهرسازی ، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند ،اعضای هیئت [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا