طرح اقدام ملی مسکن

خانهبرچست: طرح اقدام ملی مسکن

جلسه تحویل نقشه های اجرایی پروژه های فخر 1 و 2 به ستاد اجرایی حضرت امام (ره)

جلسه تحویل نقشه های اجرایی پروژه های فخر 1 و 2 به ستاد اجرایی حضرت امام (ره) با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و مهندسین مشاور ارکان شهر جلسه تحویل نقشه های اجرایی پروژه های فخر 1 و 2 به ستاد اجرایی حضرت امام (ره) با حضور [...]

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل با مسئولین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران فنی و اجرایی و طرح اقدام ملی شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس طالبی معاون فنی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص تجهیز کارگاه ، عملیات خاکی و تایید طرح های پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ستاد اجرایی حضرت امام (ره) [...]

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های مسکونی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی 486 واحدی نگارستان شرکت دژدیس سپاهان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 4 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی [...]

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیفی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های مسکونی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیفی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی 560 واحدی بهارستان شرکت تبریز پی از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 4 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی [...]

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های مسکونی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی 375 واحدی مهستان شرکت آرش آرمه از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 4 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی [...]

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های مسکونی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی (700 واحدی) تجاری (130واحدی) کمال شرکت تعاونی مسکن لشکر مکانیزه 31 عاشورا از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 2 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو [...]

ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو در محل کارگاه ، مربوط به طرح اقدام ملی مسکن

ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو در محل کارگاه ، مربوط به طرح اقدام ملی مسکن ، پروژه 486 واحدی نگارستان در فاز 4 توسط شرکت دژدیس سپاهان ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو [...]

ادامه عملیات خاکبرداری بلوک ۵ پروژه بهارستان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

ادامه عملیات خاکبرداری بلوک ۵ پروژه بهارستان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ادامه عملیات خاکبرداری بلوک ۵ پروژه بهارستان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

عملیات گودبرداری بلوک A مربوط به پروژه نگارستان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

عملیات گودبرداری بلوک A مربوط به پروژه نگارستان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن عملیات گودبرداری بلوک A مربوط به پروژه نگارستان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از واحد طرح اقدام ملی مسکن و بررسی روند ثبت نام متقاضیان این طرح

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از واحد طرح اقدام ملی مسکن و بررسی روند ثبت نام متقاضیان این طرح بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از واحد طرح اقدام ملی مسکن و بررسی روند ثبت نام متقاضیان این طرح [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا