طرح اقدام ملی مسکن

خانهبرچست: طرح اقدام ملی مسکن

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس خباره مدیر اجرایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس خباره مدیر اجرایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مشاور طرح در خصوص ارزیابی انجام کار پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در دست اجرای ستاد مذکور جلسه دکتر مصطفوی [...]

جلسه ویدئو کنفرانس مدیران مرتبط با حوزه طرح اقدام ملی مسکن استان آذربایجان شرقی با دکتر محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

جلسه ویدئو کنفرانس مدیران مرتبط با حوزه طرح اقدام ملی مسکن استان آذربایجان شرقی با دکتر محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و بررسی روند پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و تعیین و تکلیف امورات متقاضیان طرح مذکور تا 30 آذرماه جاری جلسه ویدئو کنفرانس [...]

جلسه طرح اقدام ملی مسکن درخصوص بررسی روند ثبت نام ، ساماندهی متقاضیان و اجرای پروژه های طرح اقدام ملی

 جلسه طرح اقدام ملی مسکن درخصوص بررسی روند ثبت نام ، ساماندهی متقاضیان و اجرای پروژه های طرح اقدام ملی و برنامه ریزی در جهت تسریع عملیات اجرایی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی و  همکاران مرتبط در حوزه طرح اقدام ملی [...]

جلسه تحویل نقشه های اجرایی پروژه های فخر 1 و 2 به ستاد اجرایی حضرت امام (ره)

جلسه تحویل نقشه های اجرایی پروژه های فخر 1 و 2 به ستاد اجرایی حضرت امام (ره) با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و مهندسین مشاور ارکان شهر جلسه تحویل نقشه های اجرایی پروژه های فخر 1 و 2 به ستاد اجرایی حضرت امام (ره) با حضور [...]

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل با مسئولین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران فنی و اجرایی و طرح اقدام ملی شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس طالبی معاون فنی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص تجهیز کارگاه ، عملیات خاکی و تایید طرح های پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ستاد اجرایی حضرت امام (ره) [...]

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های مسکونی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی 486 واحدی نگارستان شرکت دژدیس سپاهان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 4 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی [...]

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیفی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های مسکونی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیفی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی 560 واحدی بهارستان شرکت تبریز پی از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 4 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی [...]

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های مسکونی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی 375 واحدی مهستان شرکت آرش آرمه از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 4 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی [...]

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های مسکونی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی (700 واحدی) تجاری (130واحدی) کمال شرکت تعاونی مسکن لشکر مکانیزه 31 عاشورا از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 2 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو [...]

ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو در محل کارگاه ، مربوط به طرح اقدام ملی مسکن

ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو در محل کارگاه ، مربوط به طرح اقدام ملی مسکن ، پروژه 486 واحدی نگارستان در فاز 4 توسط شرکت دژدیس سپاهان ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا