مسابقه عکاسی با عنوان «پاییز در هشت بهشت»

مسابقه عکاسی با عنوان «پاییز در هشت بهشت» همراه با برنامه های خوشنویسی، صنایع دستی و نقاشی https://aparat.com/v/RzgnV