دومین جلسه شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ، معاونین و مدیران شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار شد.

✅ در این جلسه مقرر گردید پروژه های ؛ بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی فدک فاطمیه ، دهکده ورزشی و تقاطع غیر همسطح ورودی مشرف به فاز۴ ، سهند و اسکو به عنوان پروژه های شاخص تعریف شوند . آماده سازی محلات ۶ و ۸ فاز ۴ ، اجرای طرح‌های ورودی شهر و میدان مادر ، [...]