دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با خانواده معظم شهیدان دادی

 دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با خانواده معظم شهیدان دادی جهت تکریم و تجلیل از آنان  دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با خانواده معظم شهیدان دادی جهت تکریم و تجلیل از آنان