شهر جدید سهند، شهر هوشمند می شود

✅ شهر جدید سهند، شهر هوشمند می شود زیرساخت های هوشمندسازی شهر جدید سهند در نشستی با حضور دکتر بختیاری معاون مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، دکتر رشید اقدم مسئول پروژه شهر هوشمندسازی این مرکز، دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل و دکتر پناهی نائب رئیس و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر [...]