دیدار صمیمی مهندس رضی منش، دکتر مصطفوی ، دکتر هاشمی اقدم با کادر درمانی شهر جدید سهند جهت عرض تبریک روز پزشک

دیدار صمیمی مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، دکتر هاشمی اقدم رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو با کادر درمانی شهر جدید سهند جهت عرض تبریک روز پزشک کسب عنوان شهر سالم ایران برای شهر جدید سهند توسط سازمان بهداشت جهانی [...]