افتخاری دیگر از شرکت عمران شهر جدید سهند در راستای رفع نیاز و دغدغه های مردم شریف شهر جدید سهند

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مسیر احداث باند دوم مسیر سه راهی اسکو تا دانشگاه صنعتی سهند ✅  این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۸۲ میلیارد ریال در حال احداث بوده که با اتمام این پروژه مهم بار ترافیکی شهر کاهش یافته و [...]