دیدار مهندس صادق زاده عضو و سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز و نماینده اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران (اسکان) و هیئت فنی اتحادیه با دکتر مصطفوی

دیدار مهندس صادق زاده عضو و سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز و نماینده اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران (اسکان) و هیئت فنی اتحادیه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت عرض تبریک و تقدیر از زحمات و خدمات بی شائبه مدیرعامل شرکت عمران در بهره برداری از آزادراه تبریز-سهند [...]