دیدار دکتر مصطفوی به همراه دکتر ناظمی و دکتر قلی زاده با مهندس مسعودی گوگانی مدیر عامل مجتمع تجاری ستاره باران تبریز

دیدار دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه دکتر ناظمی مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجانشرقی و دکتر قلی زاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان اسکو با مهندس مسعودی گوگانی مدیر عامل مجتمع تجاری ستاره باران تبریز در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر جدید سهند و نیز [...]