پروژه های شاخص قابل افتتاح در شهر جدید سهند

هدف اساسی کتابخانه‌های عمومی، تقویت ارتباط بیشتر مردم با کتاب و کتابخوانی، ترویج فرهنگ مطالعه، تلاش برای ایجاد عادت به مطالعه در مردم، تقویت منابع مکتوب و اجرای برنامه‌های فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی است. کتابخانه‌های عمومی به عنوان نهادی عمومی و غیر دولتی در عرصه و فضای عمومی جامعه ایفای [...]