جلسه ای به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

✅ جلسه ای به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره ، مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی و اعضای دفتر روابط عمومی و توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار گردید و در خصوص بهبود و تقویت هر [...]