دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در ایستگاه شماره یک آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر جدید سهند حضور یافت.

🔹️دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در ایستگاه شماره یک آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر جدید سهند حضور یافت . در این دیدار مهندس وکیلی شهردار شهر جدید سهند ضمن تقدیر از حرکت ستودنی مدیرعامل شرکت عمران به مشکلات پیش روی آتش نشانان از قبیل ؛ لزوم ازیاد ایستگاههای آتش نشانی [...]