دیدار دکتر پورشریف رئیس آموزش و پرورش شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی

دیدار دکتر پورشریف رئیس آموزش و پرورش شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص بررسی سرانه فضای آموزشی شهر جدید سهند لازم بذکر است شرکت عمران تعداد ۲۶ باب مدرسه احداث و به آموزش و پرورش شهرستان اسکو تحویل داده که ۲ باب دیگر نیز در حال احداث [...]