دیدار مردمی دکتر مصطفوی

خانهبرچست: دیدار مردمی دکتر مصطفوی

دیدار مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه

دیدار مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته از ۱۰ الی ۱۲ با هدف رفع مشکلات مراجعین و شهروندان محترم

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای مانع زدایی از مشکلات مراجعین محترم ✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته در راستای تحقق [...]

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در راستای مانع زدایی و حل مشکلات مراجعین محترم ✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در [...]

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری در راستای رفع مشکلات مراجعین ✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری در راستای رفع مشکلات مراجعین [...]

ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور پیگیری از جانب مدیرعامل برای مانع زدایی و رفع مشکلات مراجعین ✅ ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور پیگیری از جانب مدیرعامل برای [...]

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری و حل مشکلات و مطالبات مردمی ✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری و حل مشکلات و مطالبات مردمی [...]

ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی و حل مشکلات مراجعین محترم در راستای مانع زدایی از مشکلات و تقدیر ساکنین مجتمع مسکونی آپارتمانی ولیعصر از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر حل مشکلات مجتمع مذکور ✅ [...]

ملاقات مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی به مشکلات مراجعین در اسرع وقت ✅ ملاقات مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی به مشکلات مراجعین در اسرع وقت [...]

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی به مشکلات مراجعین در اسرع وقت ✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی به مشکلات مراجعین در اسرع وقت [...]

ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و دستور اکید مدیرعامل در راستای مانع زدایی از مسائل و مشکلات مراجعین ✅ ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و دستور اکید مدیرعامل در راستای مانع زدایی از مسائل و [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا