دیدار مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه

دیدار مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته از ۱۰ الی ۱۲ با هدف رفع مشکلات مراجعین و شهروندان محترم