دیدار دکتر پورشریف رییس آموزش و پرورش شهرستان اسکو و هیئت همراه با دکتر مصطفوی

✅ دیدار دکتر پورشریف رییس آموزش و پرورش شهرستان اسکو و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت عرض تبریک و آرزوی توفیق در سال جدید ✅ دیدار دکتر پورشریف رییس آموزش و پرورش شهرستان اسکو و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران [...]