جلسه دکتر فاتحی فر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت حامیان صنعت بهره ور ایرانیان با دکتر مصطفوی

✅ جلسه دکتر فاتحی فر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت حامیان صنعت بهره ور ایرانیان با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص ؛ ✅ تهیه بسته آموزش های کوتاه مدت به صاحبان مشاغل برای ارتقای کیفیت مشاغل در [...]