دیدار علیزاده رئیس هیئت کشتی ، خسروشاهی دبیر هیئت کشتی و نعیمی رئیس کمیته پیشکسوتان استان آذربایجان شرقی و اسلام رئیس و شرقی دبیر هیئت کشتی شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ دیدار علیزاده رئیس هیئت کشتی ، خسروشاهی دبیر هیئت کشتی و نعیمی رئیس کمیته پیشکسوتان استان آذربایجان شرقی و اسلام رئیس و شرقی دبیر هیئت کشتی شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تفاهم نامه همکاری برای ایجاد خانه کشتی و راه اندازی ورزش های باستانی در [...]