جلسه دکتر زینال زاده با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ جلسه دکتر زینال زاده با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص راه اندازی مجتمع رفاهی ، تفریحی ، اقامتی و خدماتی درمانی برای افراد سنین بالا در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت که مقرر شد دکتر زینال زاده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی طرح اولیه آن را ارائه نماید [...]