تبریک روز جانباز به دکتر مصطفوی جانباز هشت سال دفاع مقدس و دکتر رضازاده ذیحساب شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ در روز میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار و در آستانه میلاد حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز و حضرت زین العابدین (ع) ، اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از همکاران شرکت عمران روز جانباز را به دکتر مصطفوی جانباز هشت سال دفاع مقدس و دکتر رضازاده ذیحساب شرکت عمران شهر جدید [...]