مراسم رونمایی از یک دستگاه فلاسک آسفالت با مشارکت شرکت عمران و شهرداری شهر جدید سهند

مراسم رونمایی از یک دستگاه فلاسک آسفالت به همراه کلیه تجهیزات جانبی به منظور نگهداری زمستانی آسفالت شبکه معابر و لکه گیری های مورد نیاز سطح شهر جدید سهند برای تامین رفاه شهروندان با مشارکت شرکت عمران و شهرداری شهر جدید سهند با حضور مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو ، دکتر مصطفوی مدیرعامل [...]