جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دستگاه های خدمات رسان ( آب و فاضلاب ، گاز ، برق )

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دستگاه های خدمات رسان ( آب و فاضلاب ، گاز ، برق ) در خصوص تبادل نظر برای تامین انشعابات پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و سایر پروژه های شهر جدید سهند در مجموع براي [...]