دانشگاه صنعتی سهند

خانهبرچست: دانشگاه صنعتی سهند

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر ابراهیمی از اساتید دانشگاه صنعتی سهند در مورد شهر هوشمند

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر ابراهیمی از اساتید دانشگاه صنعتی سهند در مورد شهر هوشمند ، زندگی و محیط زیست هوشمند و مدیریت هوشمند در شهر جدید سهند در این جلسه مقرر گردید نظارت بر پروژه نقشه [...]

دیدار دکتر قره باغی رییس دانشگاه صنعتی سهند و هیئت همراه با دکتر مصطفوی

دیدار دکتر قره باغی رییس دانشگاه صنعتی سهند و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران در خصوص مشکلات دانشگاه صنعتی سهند دیدار دکتر قره باغی رییس دانشگاه صنعتی سهند و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران در خصوص مشکلات دانشگاه صنعتی سهند [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا