حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به اتفاق مهندس زاهدی خیر بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی در خانه توانمند سازی دایان و تقدیر ایشان از شش نخبه حافظ قرآن

✅ حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به اتفاق مهندس زاهدی خیر بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی در خانه توانمند سازی دایان و تقدیر ایشان از شش نخبه حافظ قرآن به شرح ذیل ؛ 🔹 محمدخدابنده (حافظ ۳جزء و کسب رتبه دوم جشنواره استانی مکتب سلیمانی در رشته حفظ) 🔹 محمد امین کاظمی [...]