خانه کشتی شهر جدید سهند با حضور پهلوانان ، قهرمانان ، پیشکسوتان عرصه کشتی دکتر بنی نصرت ، مهندس هادی ، مهندس هوشی ، مهندس ضرابی ، امیر نعیمی مسئول پیشکسوتان استان و مربی پایه و خانه کشتی شهر جدید سهند، مهندس جهانگرد رییس اداره ورزش و جوانان اسکو و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند افتتاح گردید .

✅ در این مراسم دکتر مصطفوی ضمن خیرمقدم و ادای احترام به محضر پهلوانان و پيشکسوتان عرصه کشتی گفت: ما در کنار فعالیت های عمرانی از فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی غافل نبوده ، بطوریکه شعار هر شهروند یک دوچرخه را نهادینه کرده و مسیر دوچرخه را در دو فاز انجام داده [...]