پیام تسلیت دکتر عباس مصطفوی به مناسبت درگذشت برادرزاده گرامی جناب آقای اکبرزاده سرپرست تیم حسابرسی دیوان محاسبات

برادر ارجمند جناب آقای اکبرزاده سرپرست محترم تیم حسابرسی دیوان محاسبات مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی راخـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت ... با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادرزاده گرامیتان را محضر حضرتعالی [...]