جلسه کمیته درآمد شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ کمیته درآمد شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص روند وضعیت درآمدهای شرکت عمران در 10 ماه گذشته از لحاظ نقدی و تهاتری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛ ✅ مقرر گردید نسبت به برگزاری [...]