جلسه ویدئو کنفرانس

خانهبرچست: جلسه ویدئو کنفرانس

جلسه ویدئو کنفرانس شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص روند پیشرفت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران واحد اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر رحمانی عضو هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص روند پیشرفت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند [...]

جلسه ویدئو کنفرانس مدیران مرتبط با حوزه طرح اقدام ملی مسکن استان آذربایجان شرقی با دکتر محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

جلسه ویدئو کنفرانس مدیران مرتبط با حوزه طرح اقدام ملی مسکن استان آذربایجان شرقی با دکتر محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و بررسی روند پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و تعیین و تکلیف امورات متقاضیان طرح مذکور تا 30 آذرماه جاری جلسه ویدئو کنفرانس [...]

جلسه ویدئو کنفرانس با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران مرتبط در خصوص روند پیشرفت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

جلسه ویدئو کنفرانس با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران مرتبط در خصوص روند پیشرفت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن جلسه ویدئو کنفرانس با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران مرتبط در خصوص روند پیشرفت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن [...]

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل با مسئولین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران فنی و اجرایی و طرح اقدام ملی شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس طالبی معاون فنی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص تجهیز کارگاه ، عملیات خاکی و تایید طرح های پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ستاد اجرایی حضرت امام (ره) [...]

جلسه ویدئو کنفرانس “مهندسی ارزش و نقش آن در صرفه جویی اقتصادی “

جلسه ویدئو کنفرانس "مهندسی ارزش و نقش آن در صرفه جویی اقتصادی " و کاربردی نمودن آن در پروژه های شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور دکتر امامی مشاور مهندسی ارزش و دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و تیم مهندس ارزش شرکت عمران شهر جدید سهند جلسه ویدئو [...]

جلسه ویدئو کنفرانس در رابطه با پیشرفت عملیات اجرایی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند

جلسه ویدئو کنفرانس در رابطه با پیشرفت عملیات اجرایی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند با حضور دکتر طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران طرح اقدام ملی [...]

جلسه ای در قالب ویدئو کنفرانس با دکتر طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل و هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برگزار گردید.

جلسه ای در قالب ویدئو کنفرانس با حضور دکتر اکبری ، دکتر توکلی اعضای هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل فنی و اجرایی و نظارت و مهندس فرزان معاون شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل [...]

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص هماهنگی آیین کلنگ زنی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص هماهنگی آیین کلنگ زنی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن با حضور دکتر رحمانی ، مهندس توکلی اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن و همکاران مربوطه شرکت عمران شهر جدید سهند [...]

جلسه ویدئو کنفرانس گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند

جلسه ویدئو کنفرانس گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند با حضور دکتر رحمانی ، دکتر اکبری اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران مرتبط. [...]

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص بررسی بودجه اصلاحی سال ۹۹ و پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

جلسه ویدئو کنفرانس با حضور دکتر رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و معاونین و همکاران شرکت عمران در خصوص بررسی بودجه اصلاحی سال ۹۹ و پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید جلسه ویدئو کنفرانس با حضور دکتر رحمانی عضو [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا