جلسه هوشمند سازی با حضور دکتر پناهی نایب رئیس هیئت مدیره و همکاران مرتبط شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ جلسه هوشمند سازی با حضور دکتر پناهی نایب رئیس هیئت مدیره و همکاران مرتبط شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس نوبهار معاون فناوری اطلاعات شهرداری کلانشهر تبریز در خصوص بررسی طرح نقشه راه هوشمند سازی شهر جدید سهند و الزامات آن ✅ جلسه هوشمند سازی با حضور دکتر [...]