جلسه واحد فضای سبز با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه واحد فضای سبز با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند که در این جلسه مهندس حناچی مدیر فضای سبز شرکت عمران، گزارش شش ماهه سالجاری فضای سبز شهر جدید سهند را ارائه نمود . در این جلسه توسعه آتی فضای سبز فاز 4 و بهبود کیفیت فضای سبز مابین میدان شهید باکری [...]