جلسه طرح های معماری و شهرسازی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل

جلسه طرح های معماری و شهرسازی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و همکاران معماری و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندسین مشاور آسا در خصوص جمع بندی طرح های اولیه مربوط به طرح معماری ورودی مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت و تلفیق طرح ها برگزار و مقرر شد [...]