جلسه با شهردار سهند

خانهبرچست: جلسه با شهردار سهند

دیدار مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رئیس شورای اسلامی شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رئیس شورای اسلامی شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند دیدار مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رئیس شورای اسلامی شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند [...]

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند در ارتباط با اجرای صورتجلسه پارکینگ قطعات شماره 1210IN با کاربری(تجهیزات شهری). جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا