جلسه کنترل پروژه در خصوص معرفی سامانه جدید تحت عنوان ” سامانه یکپارچه تحت وب کنترل پروژه های عمرانی “

جلسه کنترل پروژه در خصوص معرفی سامانه جدید تحت عنوان " سامانه یکپارچه تحت وب کنترل پروژه های عمرانی " با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، هیئت مدیره ، ذیحساب و همکاران مرتبط شرکت عمران شهر جدید سهند ✅ سامانه مزبور این امکان را می دهد که علاوه بر ارائه [...]