به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید سهند طی مراسمی از تیم دوچرخه سواری شرکت عمران شهر جدید سهند تقدیر بعمل آمد .

تیم دوچرخه سواری شرکت عمران شهر جدید سهند مقام اول را در مرحله اول لیگ جوانان ایران و مقام سومی تور کشوری مرند را کسب نمود. دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در این مراسم با ابراز خوشحالی از قهرمانی تیم دوچرخه سواری شرکت عمران و تقدیر از زحمات مهندس هوشیار دبیر [...]