تفاهم نامه سرمایه گذاری

خانهبرچست: تفاهم نامه سرمایه گذاری

امضای تفاهم نامه سرمایه‌گذاری مجتمع تجاری ارک در فاز ۳ شهر جدید سهند

✅ امضای تفاهم نامه سرمایه‌گذاری مجتمع تجاری ارک در فاز ۳ شهر جدید سهند و تبادل آن فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس زندی مدیرعامل شرکت سدید پی پل ✅ امضای تفاهم نامه سرمایه‌گذاری مجتمع تجاری ارک در فاز ۳ شهر جدید سهند و تبادل [...]

دیدار مهندس احد عظیم زاده اسطوره اقتصادی و پدر فرش ایران با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، ایشان با هیئت سرمایه‌گذاری با دکتر مصطفوی دیدار و از شهر جدید سهند بازدید و تفاهم نامه سرمایه‌گذاری در شهر جدید سهند را امضاء و مبادله نمودند .

 پیرو دیدار قبلی مهندس احد عظیم زاده اسطوره اقتصادی و پدر فرش ایران با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، ایشان با هیئت سرمایه‌گذاری با دکتر مصطفوی دیدار و از شهر جدید سهند بازدید و تفاهم نامه سرمایه‌گذاری در شهر جدید سهند را امضاء و مبادله نمودند . [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا