مبادله تفاهم نامه ساخت تعداد 500 واحد مسکونی برای پرسنل هوانیروز ارتش در شهر جدید سهند

سرهنگ ثابتی مدیرعامل تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز کشور و سرهنگ سلیمانی فرمانده هوانیروز آذربایجان شرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص احداث تعداد 500 واحد مسکونی برای پرسنل هوانیروز در شهر جدید سهند دیدار و گفتگو کردند . مدیرعامل شرکت عمران تصریح کرد : هوانیروز [...]