دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با سرهنگ احمدی زاد رییس پلیس راه تبریز – آذرشهر

دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با سرهنگ احمدی زاد رییس پلیس راه تبریز - آذرشهر برای تبریک هفته نیروی انتظامی دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با سرهنگ احمدی زاد رییس پلیس راه تبریز - آذرشهر برای تبریک هفته نیروی انتظامی [...]