تبادل تفاهم نامه

خانهبرچست: تبادل تفاهم نامه

مبادله قرارداد زمین فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند سرهنگ سلیمانی فرمانده هوانیروز تبریز

✅ مبادله قرارداد زمین فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند سرهنگ سلیمانی فرمانده هوانیروز تبریز ، سرهنگ خدایی مدیرعامل و سرهنگ ثابتی رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن شرکت بهسازان ماندگار سیمرغ هوانیروز تبریز در خصوص تامین مسکن کارکنان هوانیروز ✅ مبادله قرارداد زمین فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل [...]

تبادل تفاهم نامه ” پارک شهروند ” به مساحت 6311 مترمربع در فاز 4 شهر جدید سهند فیمابین دکتر مصطفوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس وکیلی شهردار شهر جدید سهند

تبادل تفاهم نامه " پارک شهروند " به مساحت 6311 مترمربع در فاز 4 شهر جدید سهند فیمابین دکتر مصطفوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس وکیلی شهردار شهر جدید سهند در چارچوب همکاری ها و تعاملات بیشتر با همدیگر جهت خدمت به شهروندان محترم [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا