دیدار دکتر پاشا زاده رییس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی

دیدار دکتر پاشا زاده رییس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجانشرقی و اعضای هیئت مدیره با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تامین مسکن برای اعضای کانون