جلسه مهندس صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر با دکتر مصطفوی

جلسه مهندس صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در ارتباط با تامین اراضی مناسب به منظور احداث واحد‌های مسکونی آپارتمانی برای کارگران افتخار آفرین خانه کارگر و مبادله تفاهم نامه یک قطعه زمین به استعداد ۴۲۰ واحد مسکونی آپارتمانی در فاز ۳ شهر جدید سهند [...]