تاسوعا و عاشورای حسینی بر عاشقان امام حسین(ع) تسلیت و تعزیت باد

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عاشقان امام حسین(ع) تسلیت و تعزیت باد .