تداوم نصب تابلوهای هدایت مسیر توسط شرکت عمران شهر جدید سهند

این پروژه به مبلغ 80 میلیارد ریال برآورد گردیده که از ابتدای آزادراه تبریز - سهند تا انتهای فاز 4 در حال نصب میباشد. این پروژه به مبلغ 80 میلیارد ریال برآورد گردیده که از ابتدای آزادراه تبریز - سهند تا انتهای فاز 4 در حال نصب میباشد. [...]