نصب تابلوهای راهنمایی مسیر در شهر جدید سهند

مهم ترین کاربرد تابلوهای راهنمای مسیر در معابر شهری، مسیریابی سریع رانندگان برای انتخاب کوتاه ترین و بهترین مسیر جهت کاهش زمان سفر و دست یابی آسان تر به مقصد است. به منظور دستیابی به اهداف فوق نصب این تابلوها در میدان معلم واقع در فاز دو خیابان های مختلف شهر جدید سهند توسط [...]