دیدار دکتر مصطفوی مدیر عامل محترم شرکت عمران شهر جدید سهند با قهرمان تیم ملی دوچرخه سواری

دیدار دکتر مصطفوی مدیر عامل محترم شرکت عمران شهر جدید سهند با قهرمان جوان تیم ملی دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران و عضو تیم دوچرخه سواری شرکت عمران شهر جدید سهند علی لبیب در مجموعه ورزشی آزادی و بدرقه ایشان به مسابقات قهرمانی جوانان جهان در کشور بلژیک شرکت عمران [...]